OSStoja

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

Poolse Cultureel- Educatieve Vereniging


Uczestnictwo w Stowarzyszeniu Osstoja jest dobrowolne. Członkostwo trwa rok kalendarzowy (bez względu na miesiąc zapisania się) i automatycznie zostaje przedłużone na kolejny rok o ile nie zostanie pisemnie wypowiedziane. Szczegóły uczestnictwa w Stowarzyszeniu określa Statut i Regulamin Stowarzyszenia.

Aby zapisać się do Stowarzyszenia OSStoja należy wypełnić deklaracje członkowską, wysłać ją na adres Stowarzyszenia oraz uiścić opłatę członkowską.


Członkowie Stowarzyszenia OSStoja mają następujące przywileje:

  • Pierwszeństwo udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach i/lub niższe ceny wejściówek na płatne imprezy organizowane przez Stowarzyszenie;

  • Możliwość korzystania z biblioteki i wideoteki funkcjonującej przy Polskiej Szkole w Oss;

  • Bezpłatne lub tańsze konsultacje w ramach organizowanych przez OSStoja spotkań z ekspertami z różnych dziedzin (Punkt Informacyjny).

  • Możliwość zakupienia biletów do zoo, parków, muzeów ze zniżką dla członków stowarzyszeń


Planujemy między innymi organizację następujących imprez:

  • Kiermasz i warsztaty świąteczne

  • Konkursy dla dzieci

  • Zabawę karnawałową dla dzieci

  • Zabawę andrzejkową dla dorosłych
  • Dzień Dziecka


Opłata członkowska wynosi 20 euro rocznie. Kolejna osoba z rodziny jest zwolniona z opłaty członkowskiej.
 
Uzyskane środki są wykorzystywane wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia "OSStoja".
 
Pracownicy Stowarzyszenia są wolontariuszami i za swoją pracę na rzecz Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia.
 
 

 
 
 
 
 
 
    


 
 
    

Działalność szkoły jest w roku 2020 jest dofinansowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska z środków polonijnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
 
Jesteśmy szkołą członkowską Forum Polskich Szkół w Holandii, oświatowej organizacji parasolowej zrzeszającej szkoły polonijne.