OSStoja

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

Poolse Cultureel- Educatieve Vereniging

KONKURS PLASTYCZNY POLSKA GWIAZDKA 2015
 


 
Zapraszamy polonijnych uczniów (w wieku 3- 15 lat) do udziału w świątecznym konkursie plastycznym- Moja Polska Gwiazdka.
 
Na prace plastyczne w dowolnej technice, w maksymalnym wymiarze A3, czekamy do 11.12.2015. 
 
Prace prosimy wysłać na adres: Osstoja Patrijstraat 37 6658GB Beneden Leeuwen
 
Zwycięzcy zostaną nagrodzeni polskimi książkami/ audbiobookami/ płytami CD o tematyce świątcznej. 
 
Prace zostaną ocenione w 5 kategoriach wiekowych: 3-5, 6-9, 10-12, 13-15 oraz kategoria DLA DOROSŁYCH (15-99lat)
Konkurs plastyczny Wierszowiskowy 2012
 
Galeria prac konkursowych do obejrzenia: tutaj

Wyniki konkursu na stronie Forum Szkół Polskich: tutaj

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
    


 
 
  
"Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL-2018, współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku".
 
Jesteśmy szkołą członkowską Forum Polskich Szkół w Holandii, oświatowej organizacji parasolowej zrzeszającej szkoły polonijne.