OSStoja

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

Poolse Cultureel- Educatieve Vereniging

                                                                                                                                                                                                                                    NL: Taalcursus Nederlands  
Uwaga: w roku 2020 nie prowadzimy kursu niderlandzkiego. 
O nowych grupach będziemy informować na stronie.


KURS JĘZYKA NIDERLANDZKIEGO STOWARZYSZENIA OSSTOJA:

Organizator:

Polonijne stowarzyszenie Osstoja istnieje od 2010 roku. Od 2011 prowadzimy kursy języka niderlandzkiego dla Polaków. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit opierającą się na pracy wolontariuszy.

Terminy zajęć:

Kursy języka niderlandzkiego prowadzone są w sobotnie popołudnia, wyłączając dni świąteczne, okres holenderskich wakacji szkolnych. W semestrze odbywa się 18 spotkań. W miarę możliwości nowe grupy są tworzone na początku każdego semestru, czyli we wrześniu i w lutym.  Organizujemy wówczas bezpłatne zajęcia próbne. W tym roku na lekcję próbną i spotkanie informacyjne zapraszamy w sobotę 1 września o godzinie 13.30. 

Godziny spotkań: 13.30-15.00 oraz 15.15-16.45

Kalendarz spotkań dostępny jest na naszej stronie internetowej www.osstoja.nl. 

Uwaga: zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu zajęć, odwołania lub przełożenia lekcji na inny termin.  

 

 Nauczyciele:

Kurs prowadzony jest przez holenderskich nauczycieli. Wychodzimy z założenia, że jeśli się uczyć to tylko od osób dla których niderlandzki jest językiem ojczystym.  Nauczyciele mają doświadczenie w pracy z polskimi kursantami oraz w nauczaniu języka niderlandzkiego jako obcego. 

Marc van den Ende

Ik ben Marc van den Ende.  Ik ben docent Nederlands. Ik woon in 's-Hertogenbosch. Ik geef nu voor het zevende jaar les bij Osstoja met veel plezier! Ik vind zelf een nieuwe taal leren ook superleuk dus vandaar dat ik al aardig wat Pools spreek. Ik heb ook wat poolse vrienden dus ik ben bekend met de poolse cultuur en ik probeer nieuwe cursisten op een leuke manier mijn moedertaal en cultuur mee te geven.

PL: Nazywam się Marc van den Ende. Jestem nauczycielem niderlandzkiego. Mieszkam w 's-Hertogenbosch. Od ośmiu lat z dużą przyjemnością uczę w Osstoi. Sam bardzo lubię uczyć się nowych języków, także języka polskiego. Mam polskich przyjaciół, znam trochę polską kulturę, a na kursie próbuję nowym kursantom pokazać w fajny sposób mój własny język i kulturę. 

Ronald van den Meerakker

Ik ben Roland van de Meerakker en ik geef met veel plezier lessen Nederlands bij Osstoja. In mijn vrije tijd sport ik graag en lees ik graag informatieve boeken. Bij Osstoja werken we met de methode Contact. Daarin komen alle belangrijke taalvaardigheden (spreken, luisteren, lezen en schrijven) ruim aan bod!

PL: Nazywam się Roland van de Meerakker i uczę niderlandzkiego w Osstoi. W wolnym czasie chętnie zajmuję się sportem oraz czytam. Na kursie w Osstoi pracujemy metodą Contact. 

Opłaty:

Opłaty za kurs pobierane są z góry, za każdy semestr nauki. Pierwsze zajęcia są próbne, bezpłatne. Na kolejnych prosimy o uiszczenie opłaty.  Przyjmujemy płatności  gotówką lub przelewem na konto.  Nr. Rachunku Rabobank: NL51RABO 0113900708   Otrzymają Państwo pokwitowanie lub rachunek imienny.

Opłata za kurs pokrywa koszty organizacji zajęć czyli wynajem pomieszczeń, wynagrodzenie nauczycieli prowądzących zajęcia, koszty materiałów.  Ewentualne nadwyżki przeznaczamy na pozostałe aktywności stowarzyszenia w tym m.in. Polską Szkołę dla dzieci, organizacje imprez kulturalnych, spotkania informacyjne itp. Osoby z naszego stowarzyszenia odpowiedzialne za organizację Państwa zajęć pracują jako wolontariusze. Wybierając naukę w naszym stowarzyszeniu wspierają Państwo naszą działalność, za co gorąco dziękujemy!

Cena za semestr kursu wynosi 250 euro. Cena obejmuje w roku szkolnym 2018/2019 18 spotkań 1,5 godzinnych. 

Grupy:

W miarę możliwości staramy się dopasować naukę w grupie do poziomu uczestników.  Na pierwszej lekcji nauczyciele i kursantami w rozmowie decydują która grupa jest najbardziej odpowiednia.

Grupa początkująca 0: prowadzi Marc van den Ende.  Celem zajęć jest opanowanie podstaw języka niderlandzkiego koniecznego w codzinnej komunikacji.  Nauczyciel przygotowuje i udostępnia Państwu materiały do zajęć, ale nie korzysta z jednego podręcznika.

Grupa początkująca PLUS/ zaawansowana prowadzi Roland van den Meerakker, korzystając z metody nauki języka niderlandzkiego dla cudzoziemców "Contact" 

 

Certyfikaty:

Wszystkie osoby, które uczestniczą przynajmniej w 70% zajęć w ciągu dwóch semestrów otrzymają na koniec roku szkolnego certyfikat uczestnictwa w kursie.  Certyfikat  potwierdza jedynie uczestnictwo w kursie, ale ponieważ nie organizujemy egzaminów nie określa poziomu języka. 

 

Nauka samodzielna:

Celem kursu jest ułatwienie Państwu nauki języka niderlandzkiego w zakresie potrzebnym do swobodnej komunikacji w tym języku w Holandii. Oczywiście ilość lekcji nie jest wystarczająca aby opanować biegle język bez samodzielnej i dodatkowej pracy w domu.  Poniżej prezentujemy linki do przydatnych stron związanych z samodzielną nauką języka jak również polecane przez nas podręczniki, książki i materiały dodatkowe.

 

Dane kontaktowe Stowarzyszenia Osstoja:

info@osstoja.nl

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Poziomy:

Klasyfikacja znajomości językowej,  określają  stopień znajomości języka obcego danej osoby,  a więc umiejętności w mówieniu, słuchaniu, czytaniu i pisaniu. Jedną z nich przyjęła Rada Europy, wprowadzając sześć poziomów oznaczonych wielką literą i dodatkowo cyfrą: A1 - początkujący, A2 - niższy średnio-zaawansowany, B1 - średnio-zaawansowany, B2 - wyższy średnio-zaawansowany, C1 - zaawansowany, C2 - profesjonalny. Poziom A1 odpowiada najmniejszej biegłości, a poziom C2 – największej.

Opis poziomów CEFR dzięki któremu będą mogli Państwo samodzielnie określić swój poziom języka znajduje się w tabeli POZIOMY CEFR LINK

Europass:

Europass to zbiór dokumentów, które pozwalają na lepszą prezentację doświadczenia zawodowego i umiejętności przed pracodawcą w Polsce i na terenie Unii Europejskiej. Europass, został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. i obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku.

Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy (również w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz krajach kandydujących do UE).


W skład Europass wchodzą: Europass - CV, Europass – Paszport Językowy, Europass – Suplement do Dyplomu, Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe oraz Europass – Mobilność.

Europass-Paszport językowy:

Europass – Paszport Językowy to niezastąpiona pomoc przy autoprezentacji umiejętności językowych. Wykorzystuje opracowaną przez Radę Europy 6-stopniową skalę zaawansowania znajomości języka obcego (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego) i pozwala na przejrzyste udokumentowanie całej „biografii językowej”, czyli etapów i form kształcenia oraz informacji na temat wykorzystania języka obcego. Paszport Językowy to znacznie więcej niż opis zdobytych dyplomów i certyfikatów. Umożliwia wyjątkowo precyzyjne określenie stanu rzeczywistej znajomości danego języka.

Więcej na stronie: https://europass.cedefop.europa.eu/pl/home Znajdują się tam również forumularze do wypełniania swoich dokumentow on-line i ich wydrukowania. 


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
    


 
 
    

Działalność szkoły jest w roku 2020 jest dofinansowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska z środków polonijnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
 
Jesteśmy szkołą członkowską Forum Polskich Szkół w Holandii, oświatowej organizacji parasolowej zrzeszającej szkoły polonijne.