OSStoja

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

Poolse Cultureel- Educatieve Vereniging


Achter ons  „Andrzejki”…

Op 3 december 2011 is er door de vereniging OSStoja een  “ Andrzejki”  feest georganiseerd in zaal De Graal te Uden.
De naam Andrzejki komt oorspronkelijk van de voornaam van de heilige Andrzej (Andreas). Dag na de Andrzejki avond, is een naamdag van Andrzej (30 november).

Sinds lang geleden, weten wij, dat het een magische avond vol waarzeggerij is, die ook deze avond niet ontbrak.
Iedereen was wel benieuwd, wat men kon verwachten voor komend jaar.
De heilige Andreas heeft ons weer niet in steek gelaten en o.a. de naam van onze toekomstige echtgenoot voorgespeeld.

Deze magische avond kon niet lukken zonder wax – waarzeggen – en dat was het  belangrijkste punt van de avond.
 Alle deelnemers van het feestje wensen wij, dat hun alle goede voorspellingen waar worden!

Wij kunnen nog eens Andrzejki herinneren door de foto’s ervan te bekijken…  FOTOS 
 

 
 
 
 
 
 
    


 
 
  
"Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL-2018, współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku".
 
Jesteśmy szkołą członkowską Forum Polskich Szkół w Holandii, oświatowej organizacji parasolowej zrzeszającej szkoły polonijne.