OSStoja

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

Poolse Cultureel- Educatieve Vereniging

 
 Over ons  
 
Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą osób, których różne drogi życiowe przywiodły do Holandii, by tu mieszkać, pracować i żyć. Połączyło nas pragnienie zapewnienia naszym dzieciom oraz naszym Rodakom w Holandii tego, co straciliśmy opuszczając Ojczyznę – bliskiego kontaktu z polską kulturą, polskimi tradycjami i obyczajami.

Chcielibyśmy przekazać naszym dzieciom wzorce, które zostały w nas zaszczepione, umożliwić im kontakt z żywym polskim językiem oraz poznanie polskiej historii. Chcielibyśmy, by nasze dzieci miały poczucie posiadania własnej kultury, języka oraz przynależności do kraju swoich rodziców/przodków. Kraju odległego, ale do którego zawsze będą mogły powrócić. Aby kontakt naszych dzieci z językiem polskim nie ograniczał się jedynie do rozmów w domu oraz oglądania polskiej telewizji, otworzyliśmy we wrześniu 2010 Polską Szkołę Sobotnią w Oss dla dzieci w wieku od 4do 13 lat oraz Klub Malucha przy Polskiej Szkole Sobotniej, oferujący rodzicom oraz dzieciom w wieku od 0 do 4 lat możliwość spotkania się, wymiany doświadczeń oraz wspólnej zabawy pod okiem animatora.

Zależy nam na pozytywnym wizerunku Polski i polskości w tutejszym społeczeństwie, dlatego pragniemy promować polską kulturę i sztukę poprzez organizowanie różnego rodzaju imprez, happeningów oraz spotkań z udziałem społeczności lokalnej.

Wiemy, jak czasami trudno odnaleźć się w holenderskich realiach i społeczeństwie. Dlatego też chcemy ułatwić ten start naszym Rodakom służąc informacjami, wsparciem i pomocą przy kontaktowaniu się z holenderskimi placówkami oświatowymi. Dążymy do tego, by stać się ogniwem łączącym holenderskie społeczeństwo z polskimi imigrantami.
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    


 
 
 
Polska Szkoła w Oss jest członkiem Forum Polskich Szkół w Holandii
W roku 2018 działalność szkoły została dofinansowana przez Fundację Edukacja dla Demokracji ze środków Senatu w ramach projektu Szkoła.PL wsparcie funkcjonowania polskich szkół społecznych w Holandii, Iralndii i Francji
 
Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „OSStoja” KvK 17285914