OSStoja

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

Poolse Cultureel- Educatieve Vereniging


Vereniging OSStoja heeft financiële en fysieke steun nodig om de activiteiten in de vorm van o.a. Poolse School op zaterdag, Peuterclub en Informatiepunt te kunnen organiseren.

Elke vorm van steun is voor ons zeer belangrijk maar met name waarderen we:
- financiële steun
- Poolse boeken en tijdschriften voor de bibliotheek
- Poolse dvd's
- didactische middelen
- speelgoed voor de Peuterclub

Tevens zijn we op zoek naar mensen - in het bijzonder verbonden aan sociaal werk, onderwijs en/of kunst, die bereid zouden zijn hun bijdrage als vrijwilligers te leveren aan de activiteiten van de Vereniging OSStoja.

We verzoeken iedereen die geïnteresseerd is in de samenwerking met ons en/of een andere vorm van bijdrage aan OSStoja om contact met ons op te nemen.
                                              info@osstoja.nl                                 
 
of
 
  +31 645568100
 
Rekeningnummer Rabobank: 1139.00.708
 
 

 
 
 
 
 
 
    


 
 
 
Polska Szkoła w Oss jest członkiem Forum Polskich Szkół w Holandii
W roku 2018 działalność szkoły została dofinansowana przez Fundację Edukacja dla Demokracji ze środków Senatu w ramach projektu Szkoła.PL wsparcie funkcjonowania polskich szkół społecznych w Holandii, Iralndii i Francji
 
Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „OSStoja” KvK 17285914