OSStoja

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

Poolse Cultureel- Educatieve Vereniging

Opłata za uczęszczanie dziecka do Klubu Malucha w roku 2020/2021 wynosi 80 euro za rok szkolny. Opłatę można dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia "OSStoja": Rabobank NL51RABO 0113900708 Płatności można dokonać za cały rok z góry, lub w dwóch ratach -  40 euro płatne do 15 września, 40 euro płatne w styczniu. 

Zapisanie dziecka do Klubu Malucha jest równoznaczne z tym, że jeden z rodziców/opiekunów dziecka staje się członkiem Stowarzyszenia "OSStoja". Formalność ta związana jest ze strukturą Stowarzyszenia "OSStoja" jak również z wymogami prawnymi nałożonymi przez organ wynajmujący pomieszczenia oraz ubezpieczyciela. 
 
Bycie członkiem Stowarzyszenia daje również korzyści - między innymi możliwość bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki "OSStoja", pierwszeństwo uczestniczenia w imprezach  organizowanych przez Stowarzyszenie (bezpłatnie lub po obniżonych kosztach). 
 
Jeśli jesteście państwo zainteresowani zapisaniem dziecka do  Klubu Malucha bardzo prosimy o kontakt : info@osstoja.nl lub 0645568100 (Agnieszka Lonska)
 
   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    


 
 
    

Działalność szkoły jest w roku 2020 jest dofinansowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska z środków polonijnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
 
Jesteśmy szkołą członkowską Forum Polskich Szkół w Holandii, oświatowej organizacji parasolowej zrzeszającej szkoły polonijne.