OSStoja

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

Poolse Cultureel- Educatieve Vereniging

Opłata za rok szkolny 2017/2018 za pierwsze dziecko wynosi 130 euro, za drugie dziecko 70 euro. Opłaty można dokonać za cały rok szkolny w terminie do końca września. Opłaty za szkołę można również dokonać w dwóch ratach semestralnych (opłata za pierwszy semestr - płatna do końca września, opłata za drugi semestr - płatna do 15 lutego). Jeżeli dziecko dołączyło do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, prosimy o dokonanie opłaty rocznej lub semestralnej w terminie do dwóch tygodni od zapisania dziecka do szkoły.

Opłatę za zajęcia w szkole prosimy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia "OSStoja": Rabobank NL51RABO 0113900708 Bardzo prosimy w tytule przelewu podać imię i nazwisko dziecka.

Zapisanie dziecka do Polskiej Szkoły w Oss jest równoznaczne z tym, że jeden z rodziców/opiekunów dziecka staje się członkiem Stowarzyszenia "OSStoja". Formalność ta związana jest ze strukturą Stowarzyszenia "OSStoja" jak również z wymogami prawnymi nałożonymi przez organ wynajmujący pomieszczenia oraz ubezpieczyciela. Bycie członkiem Stowarzyszenia daje również korzyści - między innymi możliwość bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki "OSStoja", pierwszeństwo uczestniczenia w imprezach  organizowanych przez Stowarzyszenie (bezpłatnie lub po obniżonych kosztach). 
 
Jeśli jesteście państwo zainteresowani zapisaniem dziecka do naszej szkoły bardzo prosimy o kontakt : info@osstoja.nl lub 0645568100 (Agnieszka Lonska)
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    


 
 
  
"Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL-2018, współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku".
 
Jesteśmy szkołą członkowską Forum Polskich Szkół w Holandii, oświatowej organizacji parasolowej zrzeszającej szkoły polonijne.