OSStoja

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

Poolse Cultureel- Educatieve Vereniging

Opłata za szkołę 

W roku szkolnym 2020/2021 opłata wynosi 150 euro rocznie za dziecko, za cały rok szkolny. 

Prosimy o terminowe wpłaty za szkołę. Termin to 15 września. W tym roku wprowadziliśmy zniżkę dla osób, które zapłacą za cały rok z góry! Nadal jest możliwość wpłaty w ratach – ale wówczas będzie to kosztować 10 euro więcej. 

Jedno dziecko: 150 euro (lub dwa razy po 80 euro)

 

Zniżka rodzinna w przypadku dwojga lub więcej dzieci w szkole wynosi odpowiednio:

Dwoje dzieci: 250 euro (lub dwa razy po  130 euro)

Troje dzieci: 350 euro (lub dwa razy po 180 euro)

Opłatę za zajęcia w szkole prosimy dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia "OSStoja": Rabobank NL51RABO 0113900708 Bardzo prosimy w tytule przelewu podać imię i nazwisko dziecka. 

Zapisanie dziecka do Polskiej Szkoły w Oss jest równoznaczne z tym, że jeden z rodziców/opiekunów dziecka staje się członkiem Stowarzyszenia "OSStoja". Formalność ta związana jest ze strukturą Stowarzyszenia "OSStoja" jak również z wymogami prawnymi nałożonymi przez organ wynajmujący pomieszczenia oraz ubezpieczyciela. Bycie członkiem Stowarzyszenia daje również korzyści - między innymi możliwość bezpłatnego korzystania ze zbiorów biblioteki "OSStoja", pierwszeństwo uczestniczenia w imprezach  organizowanych przez Stowarzyszenie (bezpłatnie lub po obniżonych kosztach). 
 
Jeśli jesteście państwo zainteresowani zapisaniem dziecka do naszej szkoły bardzo prosimy o kontakt : info@osstoja.nl lub 0645568100 (Agnieszka Lonska)
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
    


 
 
    

Działalność szkoły jest w roku 2020 jest dofinansowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska z środków polonijnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
 
Jesteśmy szkołą członkowską Forum Polskich Szkół w Holandii, oświatowej organizacji parasolowej zrzeszającej szkoły polonijne.