OSStoja

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

Poolse Cultureel- Educatieve Vereniging

Zarząd stowarzyszenia Osstoja:

Agnieszka Lonska


absolwentka pedagogiki opiekuńczej na Wydziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Licencjonowany pilot wycieczek zagranicznych. Od 2002 roku w Holandii. Mama dwójki dzieci.
Założycielka stowarzyszenia, od lipca 2011 prezes zarządu stowarzyszenia.
Od czerwca 2013 członek zarządu Forum Szkół Polskich w Holandii.
Prowadzi zajęcia w grupach szkolnych. 
Koordynator programu "Cała Polonia czyta dzieciom" Fundacji ABCXXI.
Przedstawiciel Holandii w Radzie Oświaty Polonijnej przy polskim Ministerstwie Edukacji Narodowej. 
Prowadzi zajęcia w grupie 5/6 z języka polskiego i literatury polskiej.

Beata Jurczakabsolwentka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Posiada kwalifikacje i uprawnienia do podejmowania pracy w klasach I-III edukacji wczesnoszkolnej, a także w przedszkolu. Posiada również 11 letnie doświadczenie w tańcu. Zdobyła znaczne osiągnięcia krajowe i międzynarodowe z Zespołem Tanecznym „Koralik” z Przemyśla.

Prowadzi zajęcia z języka polskiego. W stowarzyszeniu Osstoja pracuje od samego  od samego początku.
 

Magdalena Obadowska


            

Absolwentka oligofrenopedagogiki na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

 Pedagog specjalny. Mama Oliwii.

Prowadzi zajęcia z wiedzy o Polsce.  W Polskiej Szkole w Oss pracuje od  pierwszego roku jej istnienia.
Koordynator programu "Cała Polonia czyta dzieciom" Fundacji ABCXXI.

Maria Sowierszenko 
Od lipca 2011 księgowa stowarzyszenia Osstoja oraz członek zarządu.
Mama dwójki dzieci. Wolontariusze Osstoja: 
 
 
Bogusia Nolle-Nizio 
absolwentka Pedagogiki Wczesnoszkolnej na Wydziale Humanistycznym Uniwe
rsytetu Sczecińskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauczaniu zintegrowanym w klasach I-III oraz w oddziałach przedszkolnych. W Holandii od 2002 roku. Obecnie prowadzi zajęcia w grupie 1/2.

Katarzyna Jaskólska
Absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła dodatkowo język angielski na Uxbridge Collage w Londynie. Pracowała jako wychowawczyni grupy młodzieżowej  podczas pobytu w Polsce. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi dwujęzycznymi. Nauczycielka Wiedzy o Polsce w grupie 5/6  

Basia van Dommelen
Absolwentka filologii angielskiej, specjalność nauczycielska na Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu oraz Kolegium Języka Biznesu, język biznesu rosyjski. Aktywna wolontariuszka, jest między innymi członkiem zarządu Fundacji Veghel Ontvangt Kinderen. Prowadzi zajęcia w grupie 1/2Iwona Pietrzak-Bayemani
Wolontariuszka stowarzyszenia. Mama Lenki. Animatorka zajęć w Klubie Malucha. 


Honorowi członkowie stowarzyszenia: 
Asia Sapała
absolwentka germanistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Założycielka stowarzyszenia Osstoja.
W latach 2011-2013 wiceprezes zarządu. Obecnie mieszka w Polsce. Honorowa członkini stowarzyszenia.  

 

Gosia Kwiatkowska
absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, pedagog społeczny, nauczyciel nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z reedukacją. Mama dwójki dzieci. Założycielka stowarzyszenia Osstoja oraz pierwsza prezes zarządu (2010-2011). Obecnie mieszka w Polsce. Honorowa członkini stowarzyszenia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
    


 
 
 
Polska Szkoła w Oss jest członkiem Forum Polskich Szkół w Holandii
„Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”.
 
Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „OSStoja” KvK 17285914