OSStoja

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

Poolse Cultureel- Educatieve Vereniging

Zarząd Stowarzyszenia Osstoja:

Agnieszka Lonska

absolwentka pedagogiki opiekuńczej na Wydziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Licencjonowany pilot wycieczek zagranicznych. Od 2002 roku w Holandii. Mama dwójki dzieci. Założycielka stowarzyszenia, od lipca 2011 prezes zarządu stowarzyszenia.
Od czerwca 2013 członek zarządu Forum Szkół Polskich w Holandii, a od 2015 roku prezes zarządu FPSN. Prowadzi zajęcia w grupach szkolnych. 
Koordynatorka programu "Cała Polonia czyta dzieciom" Fundacji ABCXXI.
Przedstawiciel Holandii w Radzie Oświaty Polonijnej przy polskim Ministerstwie Edukacji Narodowej. 

Magdalena Obadowska

Absolwentka oligofrenopedagogiki na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Pedagog specjalny. Mama Oliwii. Koordynatorka programu "Cała Polonia czyta dzieciom" Fundacji ABCXXI.  Prowadzi zajęcia z wiedzy o Polsce w grupie 4/5. W Polskiej Szkole w Oss pracuje od  pierwszego roku jej istnienia.

Beata Jurczak

absolwentka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Posiada kwalifikacje i uprawnienia do podejmowania pracy w klasach I-III edukacji wczesnoszkolnej, a także w przedszkolu. Posiada również 11 letnie doświadczenie w tańcu. Zdobyła znaczne osiągnięcia krajowe i międzynarodowe z Zespołem Tanecznym „Koralik” z Przemyśla. W stowarzyszeniu Osstoja pracuje od samego początku. Obecnie na urlopie macierzyńskim. 
 

Maria Sowierszenko

Od lipca 2011 członek zarządu. Mama dwójki dzieci. 

Agnieszka Jasik

absolwentka Wydziału Humanistycznego (specjalność: nauczycielska) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wydziału Prawa i Administracji (studia podyplomowe) Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Mama Patryka, od 2011 roku mieszka w Holandii. W zarządzie stowarzyszenia Osstoja od 2017 roku. Nauczycielka przedmiotów ojczystych. 


Kadra Polskiej Szkoły i Klubu Malucha w Oss: 

Agnieszka Damps

Agnieszka Jasik

Agnieszka Lonska

Agnieszka

Iwona Pietrzak Bayemaniejad

Kamila Batorska

Grażyna Wyrwoł

Magdalena Obadowska

Barbara van Dommelen

Katarzyna Jaskólska

Kinga MichalskaCzłonkowie Honorowi Stowarzyszenia Osstoja: 

Małgorzata Kwiatkowska

absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, pedagog społeczny, nauczyciel nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z reedukacją. 
Współzałożycielka stowarzyszenia Osstoja oraz pierwsza prezes zarządu (2010-2011). Obecnie mieszka w Polsce. Honorowa członkini stowarzyszenia. 

Joanna Sapała

absolwentka germanistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Współzałożycielka stowarzyszenia Osstoja. W latach 2011-2013 wiceprezes zarządu. 
Obecnie mieszka w Polsce. Honorowa członkini stowarzyszenia.  


 
 

 
 
 
 
 
 
    


 
 
    

Działalność szkoły jest w roku 2020 jest dofinansowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska z środków polonijnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
 
Jesteśmy szkołą członkowską Forum Polskich Szkół w Holandii, oświatowej organizacji parasolowej zrzeszającej szkoły polonijne.