OSStoja

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

Poolse Cultureel- Educatieve Vereniging

Zarząd stowarzyszenia Osstoja:

Agnieszka Lonska

absolwentka pedagogiki opiekuńczej na Wydziale Nauk Pedagogicznych i Społecznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Licencjonowany pilot wycieczek zagranicznych. Od 2002 roku w Holandii. Mama dwójki dzieci.
Założycielka stowarzyszenia, od lipca 2011 prezes zarządu stowarzyszenia.
Od czerwca 2013 członek zarządu Forum Szkół Polskich w Holandii, a od 2015 roku prezes zarządu FPSN. 
Prowadzi zajęcia w grupach szkolnych. 
Koordynator programu "Cała Polonia czyta dzieciom" Fundacji ABCXXI.
Przedstawiciel Holandii w Radzie Oświaty Polonijnej przy polskim Ministerstwie Edukacji Narodowej. 
Prowadzi zajęcia w grupie z języka polskiego i literatury polskiej w grupie 7/8. 

Beata Jurczakabsolwentka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Posiada kwalifikacje i uprawnienia do podejmowania pracy w klasach I-III edukacji wczesnoszkolnej, a także w przedszkolu. Posiada również 11 letnie doświadczenie w tańcu. Zdobyła znaczne osiągnięcia krajowe i międzynarodowe z Zespołem Tanecznym „Koralik” z Przemyśla.

Prowadzi zajęcia z języka polskiego. W stowarzyszeniu Osstoja pracuje od samego początku. Obecnie na urlopie macierzyńskim. 
 

Magdalena Obadowska

            

Absolwentka oligofrenopedagogiki na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Pedagog specjalny. Mama Oliwii.

Koordynator programu "Cała Polonia czyta dzieciom" Fundacji ABCXXI. 
Prowadzi zajęcia z wiedzy o Polsce w grupie 4/5. W Polskiej Szkole w Oss pracuje od  pierwszego roku jej istnienia.

Agnieszka Jasik


 
 
absolwentka Wydziału Humanistycznego (specjalność: nauczycielska) Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Wydziału Prawa i Administracji (studia podyplomowe) Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu. Mama Patryka, od 2011 roku mieszka w Holandii.

W zarządzie stowarzyszenia Osstoja od 2017 roku. Nauczycielka przedmiotów ojczystych w grupie 6/7. 

Maria Sowierszenko 
Od lipca 2011 księgowa stowarzyszenia Osstoja oraz członek zarządu. Mama dwójki dzieci. Wolontariusze Osstoja: 
 
Barbara van Dommelen

  
Klaudia Adamiec

Bogimiła Nolle-Niozio

Kamila Batorska
Katarzyna Jaskólska

Weronika Michalska
  
Agnieszka Damps Joanna Majchrzyk

Iwona Pietrzak

 

Honorowi członkowie stowarzyszenia: 
Asia Sapała
absolwentka germanistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Założycielka stowarzyszenia Osstoja.
W latach 2011-2013 wiceprezes zarządu. Obecnie mieszka w Polsce. Honorowa członkini stowarzyszenia.  

 

Gosia Kwiatkowska
absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, pedagog społeczny, nauczyciel nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego z reedukacją. Mama dwójki dzieci. Założycielka stowarzyszenia Osstoja oraz pierwsza prezes zarządu (2010-2011). Obecnie mieszka w Polsce. Honorowa członkini stowarzyszenia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
    


 
 
  
"Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL-2018, współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku".
 
Jesteśmy szkołą członkowską Forum Polskich Szkół w Holandii, oświatowej organizacji parasolowej zrzeszającej szkoły polonijne.