OSStoja

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

Poolse Cultureel- Educatieve Vereniging

Graag stellen we ons voor!

Wij zijn een groep Poolse mensen, waarvan een ieder van ons op zijn eigen wijze in Nederland is beland om te wonen, te werken en te leven. Graag willen wij onze kinderen en landgenoten de gelegenheid bieden om hier in Nederland in aanraking te komen met hetgeen we veelal in Polen hebben moeten achterlaten: de Poolse taal, cultuur en tradities.


Graag willen wij onze kinderen laten zien waar we zelf in Polen mee zijn opgegroeid door ze in contact te brengen met de Poolse taal en door ze kennis bij te brengen over de geschiedenis van Polen. Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen zich bewust worden van hun – mogelijk ongemerkt - prachtige innerlijke bezit: hun eigen Poolse cultuur en taal. Door ze daar meer van te doordringen, kunnen ze zich beter met het land van hun ouders en voorouders identificerenen en wordt het automatisch gemakkelijker voor ze om naar dit land, zo ver weg, ‘terug te keren’.


Wij zouden het jammer vinden dat in Nederland het contact met de Poolse taal beperkt blijft tot “het Pools praten aan de keukentafel” en door het kijken naar Poolse televisie-programma’s. Daarom zijn wij in september 2010 gestart met een Poolse school in Oss. Deze school voorziet in ‘onderwijs’ voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Voor jongere kinderen hebben we eveneens een Poolse peutergroep opgericht om kinderen van 0 tot 4 samen met hun ouders de gelegenheid te geven om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en gezamenlijk met spel bezig te zijn. Dit alles onder onze pedagogische begeleiding en ondersteuning.

 

Het is tevens de bedoeling van onze organisatie om onder de Nederlanders een zo positief mogelijk beeld van Polen op te bouwen evenals van Poolse medeburgers die langzamerhand met de Nederlandse maatschappij verweven raken. Wij willen dit bereiken door onder andere het organiseren van verschillende feestjes, festiviteiten en ontmoetingen waarbij zowel Polen als Nederlanders aanwezig zijn. Daarnaast zouden wij graag met Nederlandse scholen samen willen werken in de zin van bijvoorbeeld cultuurbijeenkomsten over Polen.


Sprekend uit ervaring weten wij dat het soms moeilijk is voor Poolse immigranten om zich thuis te gaan voelen in de Nederlandse samenleving. Wij willen de Poolse bevolking hierin ondersteunen en ze helpen en voorlichten over de voorzieningen die Nederland biedt op het gebied van educatie.
Kortom, wij hebben onszelf ten doel gesteld om met name in Oss en omgeving, de schakel tussen Nederlanders en Poolse immigranten te worden. Onze naam, OSStoja is bewust gekozen. Je kunt dit vrijvertaald lezen als: ‘Oss, dat/hier ben ik’. Daarnaast kun je het Poolse woord ostojanaar het Nederlands vertalen als ‘toevluchtsoord’.

 

 
 

 
 
 
 
 
 
    


 
 
    

Działalność szkoły jest w roku 2020 jest dofinansowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska z środków polonijnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
 
Jesteśmy szkołą członkowską Forum Polskich Szkół w Holandii, oświatowej organizacji parasolowej zrzeszającej szkoły polonijne.