OSStoja

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

Poolse Cultureel- Educatieve Vereniging

Plan zajęć w Klubie Malucha

Dla dzieci do 4 roku życia
 
Zajęcia prowadzą: Agnieszka Damps oraz Joanna Majchrzyk
 
Czas trwania : 10.00-11.00
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    


 
 
 
Polska Szkoła w Oss jest członkiem Forum Polskich Szkół w Holandii
„Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą”.
 
Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „OSStoja” KvK 17285914