OSStoja

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

Poolse Cultureel- Educatieve Vereniging

Czas
Grupa 1
Barbara van Dommelen

 
Grupa 2
Bogumiła Nolle-Nizio

 
Grupa 3
Beata Jurczak
Magdalena Obadowska
 
Grupa 4
Magdalena Obadowska
Beata Jurczak
 
Grupa 4/5
Agnieszka Lonska
Katarzyna Jaskólska
10.00-11.20
lekcja 1
 

Wiedza o Polsce 
wiedza o Polsce:
historia, geografia, kultura

 
język polski
przerwa 

przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
przerwa
11.0-13.00
lekcja 2   

Język polski 
Język polski
 
 
wiedza o Polsce: 
historia, geografia, kultura
dodatkowe
zajęcia
wg kalendarza szkolnego wg kalendarza szkolnego wg kalendarza szkolnego
 

 
 
Zajęcia w Polskiej Szkole odbywają się w soboty, dwa razy w miesiącu  (20 spotkań w roku), w godzinach 10.00 - 13.00 (aktualne daty spotkań można znaleźć w kalendarzu). Dodatkowe zajęcia, imprezy okolicznościowe odbywają się po zajęciach szkolnych
 

Grupy

Grupa 1 

Dzieci 4-5 lat. Dzieci, które ukończą 4 lata mogą dołączyć do grupy 1 na początku roku szkolnego lub w drugim semestrze. Zajęcia prowadzone są przez Bogusię Nolle-Nizio.  

Grupa 2

Dla dzieci w wieku 5-6 lat. W tej grupie zajęcia zintegrowane prowadzi Bogumiła Nolle-Nizio. 

Grupa 3

Dla dzieci w wieku 6-7 lat. Zajęcia w tej grupie prowadzi Magda Obadowska oraz Beata Jurczak. Nauczycielem prowadzącym jest Beata Jurczak. 

Grupa  4

Dla dzieci 8-9 lat. Nauczycielem prowadzącym jest Magdalena Obadowska.  Zajęcia w tej grupie prowadzi Magda Obadowska oraz Beata Jurczak.


Grupa 5
Dla dzieci +10 lat. Zajęcia z języka polskiego prowadzi Agnieszka Lonska. Zajęcia z wiedzy o Polsce (geografia, historia, polska kultura) prowadzi Katarzyna Jaskólska. 


 
 
Autorski program zajęć w naszej szkole ułożony jest na podstawie obowiązującej w Polsce podstawy programowej zatwierdzonej przez MEN. Oczywiście, ze względu na niewielką liczbę godzin, jest to program mocno okrojony - wybierający treści związane z polską historią, geografią, kulturą, sztuką oraz językiem polskim, które mogłyby stać się wartościowym uzupełnieniem programu edukacyjnego szkoły holenderskiej.
 
Pragniemy by nasza szkoła ułatwiała powrót dzieciom do Polski i do polskiego systemu edukacji. Wymiar godzin zajęć sobotnich będzie prawdopodobnie niewystarczający by taki łatwy powrót dzieciom zapewnić. Jesteśmy jednak gotowi dawać merytoryczne wsparcie rodzicom chcącym pracować ze swoim dzieckiem w domu. Dysponujemy materiałami dydaktycznymi i wymaganiami programowymi. Możemy również pomóc w sprawdzeniu poziomu kompetencji edukacyjnych dziecka do 12 roku życia.
 
 

  


 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    


 
 
    

Działalność szkoły jest w roku 2020 jest dofinansowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska z środków polonijnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
 
Jesteśmy szkołą członkowską Forum Polskich Szkół w Holandii, oświatowej organizacji parasolowej zrzeszającej szkoły polonijne.