OSStoja

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

Poolse Cultureel- Educatieve Vereniging

Roczny plan nauczania Polskiej Szkoły Sobotniej przy Stowarzyszeniu OSStoja
Rok szkolny 2016/2017
 

Uwaga: tematy zajęć mogą ulec zmianie w czasie trwania roku szkolnego
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
    


 
 
    

Działalność szkoły jest w roku 2020 jest dofinansowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska z środków polonijnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
 
Jesteśmy szkołą członkowską Forum Polskich Szkół w Holandii, oświatowej organizacji parasolowej zrzeszającej szkoły polonijne.