OSStoja

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

Poolse Cultureel- Educatieve Vereniging

Roczny plan nauczania Polskiej Szkoły Sobotniej przy Stowarzyszeniu OSStoja
Rok szkolny 2016/2017
 

Uwaga: tematy zajęć mogą ulec zmianie w czasie trwania roku szkolnego
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
    


 
 
 
Polska Szkoła w Oss jest członkiem Forum Polskich Szkół w Holandii
W roku 2017 działalność szkoły została dofinansowana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków Senatu w ramach projektu Wsparcie funkcjonowania polskich szkół społecznych w Belgii, Holandii i Francji
 
Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „OSStoja” KvK 17285914