OSStoja

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

Poolse Cultureel- Educatieve Vereniging

Kalendarz zajęć 2016/2017 w zakładce Kalendarz

Program edukacyjny „Cztery Pory Roku”

To autorski program przeznaczony dla Klubu Malucha przy Stowarzyszeniu Osstoja. W oparciu o sprawdzone w pracy z dziećmi w tym wieku metody, dzieci zapoznają się z najbliższymi sobie tematami. Powtarzalność schematu zajęć, cykliczność niektórych treści zapewniają dzieciom poczucie bezpieczeństwa i pozwalają na aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Rok szkolny podzielony jest na cztery bloki tematyczne- jesień, zimę, wiosnę i lato. W tym czasie stałe części dnia- śpiewanie, zabawy w kółku, czytanie są podporządkowane tematom głównym. Każde zajęcia mają jednak również temat szczegółowy, co pozwala na urozmaicenie zajęć.

Celem głównym zajęć jest kontakt z językiem polskim, nauka polskich zabaw dziecięcych, piosenek, rymowanek.  Rozwój słownictwa w zakresie tematów najbliższych dzieciom w tym wieku.  Kształtowanie postaw społecznych, umiejętności zabawy i pracy w grupie. Zapewnienie warunków do wszechstronnego rozwoju.

Program zajęć oparty jest o elementy tych metod nauki i zabawy, które w optymalny sposób aktywizują wszystkie sfery  funkcjonowania dziecka, czyli poznawczą, ruchową, manualną, słuchową, wzrokową, a także mowę. Pracujemy na podstawie sprawdzonych metod pedagogicznych:

  • elementy integracji sensorycznej: zabawa kolorami i figurami geometrycznymi, łapanie baniek mydlanych, dmuchanie piórek, czy też słuchanie otaczającego nas świata
  • kształtowanie umiejętności komunikowania się oraz przystosowania i współpracy w grupie
  • zajęcia dydaktyczne z uwzględnieniem elementów: Ruchu Rozwijającego - W. Sherborne, pedagogiki Lwa Wygotskiego oraz pedagogiki zabawy
  • Zabawy Fundamentalne – C. Rose, G. Dryden
  • Metoda Dobrego Startu  Marty Bogdanowicz
  • zajęcia rytmiczne, gimnastyczne, taneczne
  • zabawy metoda Klanzy
  • zajęcia muzyczne oraz plastyczne
  • elementy logopedii
 

 
 

 
 
 
 
 
 
    


 
 
    

Działalność szkoły jest w roku 2020 jest dofinansowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska z środków polonijnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
 
Jesteśmy szkołą członkowską Forum Polskich Szkół w Holandii, oświatowej organizacji parasolowej zrzeszającej szkoły polonijne.