OSStoja

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

Poolse Cultureel- Educatieve Vereniging

Kalendarz spotkań w roku 2012/2013 w zakładce kalendarz.
 

 
Regulamin Klubu Malucha
 1. Klub Malucha jest miejscem przeznaczonym dla dzieci w wieku od 0 do 4 lat.
 2. Dziecko które ukończy 4 lata do końca lutego danego roku szkolnego, może w drugim semestrze uczestniczyć w zajęciach grupy 1. 
 3. Dziecko może przebywać w Klubie tylko pod opieką rodzica/opiekuna, który jest za dziecko całkowicie odpowiedzialny, także w czasie zajęć zorganizowanych.
 4. Opłata za uczęszczanie dziecka do Klubu Malucha w roku 2017/2018 wynosi 60 euro rocznie. Opłatę można dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia "OSStoja": Rabobank 1139.00.708.  Płatności można dokonać za cały rok z góry, lub w dwóch ratach-za semestr pierwszy 30 euro płatne do końca września. Za semestr drugi płatne 30 euro do końca lutego.
 5. W przypadku nieobecności na zajęciach opłata nie jest zwracana.
 6. Za ewentualne poważne straty (zniszczenie zabawek, sprzętu itp.) rodzic może zostać obarczony kosztami.
 7. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zachowania porządku w wynajmowanych pomieszczeniach.
 8. Rodzice/opiekunowie są proszeni o nieprzynoszenie własnych zabawek dziecka na zajęcia.
 9. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do dopilnowania by ich dzieci nie jadły i nie piły w czasie zabawy, przy  zabawkach, ale w miejscu do tego wyznaczonym.
 10. Rodzice/opiekunowie są proszeni o pomoc w organizowaniu zajęć i aktywne w nich uczestnictwo.
 11. W trakcie zajęć rodzice/opiekunowie są proszeni o mówienie tylko po polsku, także do dziecka.

   
   

   
   
   
   
   
   
      


   
   
    
  "Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL-2018, współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku".
   
  Jesteśmy szkołą członkowską Forum Polskich Szkół w Holandii, oświatowej organizacji parasolowej zrzeszającej szkoły polonijne.