OSStoja

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

Poolse Cultureel- Educatieve Vereniging

Kalendarz spotkań w roku 2020/2021 w zakładce kalendarz.
 

Regulamin Klubu Malucha w OSS

 1. Klub Malucha jest miejscem przeznaczonym dla polonijnych dzieci w wieku od 0 do 4  lat.
 2. Dziecko może przebywać w Klubie tylko pod opieką rodzica/opiekuna, który jest za dziecko całkowicie odpowiedzialny, także w czasie zajęć zorganizowanych.
 3. Udział w zajęciach w Klubie Malucha jest płatny.
 4. Opłata za uczęszczanie dziecka do Klubu Malucha w roku 2020/2021 wynosi 80 euro rocznie. Opłatę można dokonać przelewem na konto Stowarzyszenia "OSStoja": Rabobank NL51RABO 0113900708. Płatności można dokonać za cały rok z góry, lub w dwóch ratach: za semestr pierwszy 40 euro płatne do końca września. Za semestr drugi płatne 40 euro do końca lutego.
 5. W przypadku nieobecności na zajęciach opłata nie jest zwracana.
 6. W przypadku konieczności odwołania zajęć z przyczyn losowych, wyznaczony zostanie inny termin zajęć.
 7. Opłata dotyczy tylko regularnych zajęć. Dodatkowe szkolne wydarzania mogą być dodatkowo płatne.
 8. Za ewentualne poważne straty (zniszczenie zabawek, sprzętu itp.) rodzic może zostać obarczony kosztami.
 9. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do zachowania porządku w wynajmowanych pomieszczeniach.
 10. Rodzice/opiekunowie są proszeni o nie przynoszenie własnych zabawek dziecka na zajęcia.
 11. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do dopilnowania by ich dzieci nie jadły i nie piły w czasie zabawy, przy zabawkach, ale w miejscu do tego wyznaczonym.
 12. Rodzice/opiekunowie są proszeni o pomoc w organizowaniu zajęć i aktywne w nich uczestnictwo.
 13. W trakcie zajęć rodzice/opiekunowie polskojęzyczni są proszeni o mówienie tylko po polsku.
 14. Zapisanie dziecka do Klubu Malucha wiąże się z akceptacją regulaminu.

Załączniki

Formularz: Deklaracja członkowska

Formularz: Kwestionariusz osobowy ucznia


   
   

   
   
   
   
   
   
      


   
   
      

  Działalność szkoły jest w roku 2020 jest dofinansowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska z środków polonijnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
   
  Jesteśmy szkołą członkowską Forum Polskich Szkół w Holandii, oświatowej organizacji parasolowej zrzeszającej szkoły polonijne.