OSStoja

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

Poolse Cultureel- Educatieve Vereniging

Regulamin biblioteki Stowarzyszenia OSStoja

 1. Biblioteka czynna jest w czasie zajęć Polskiej Szkoły w Oss (patrz kalendarz).

 2. Biblioteka działa w ciągu roku szkolnego i zamknięta jest w okresie wakacyjnym.

 3. Z biblioteki bezpłatnie mogą korzystać uczniowie Polskiej Szkoły Sobotniej w Oss oraz Klubu Malucha, a także nauczyciele  i członkowie Stowarzyszenia OSStoja.

 4. Osoby niezwiązane z Polska Szkołą mogą stać się członkami Stowarzyszenia OSStoja, a tym samym korzystać bezpłatnie ze zbiorów bibliotecznych po wypełnieniu formularza i uiszczeniu rocznej składki członkowskiej w wysokości 20 euro.

 5. Aby wypożyczyć książkę należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za księgozbiór i poinformować o tytule i/ lub autorze wybranej książki.

 6. Książki można odbierać lub zwracać osobie odpowiedzialnej za księgozbiór podczas zajęć szkolnych, lub w ustalonym uprzednio terminie.

 7. Czytelnik może wypożyczyć książki tylko na swoje nazwisko.

 8. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na 2 tygodnie.

 9. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, (a biblioteka nie ma na nią zamówień) może przed upływem wyznaczonego dnia zwrotu poprosić o przedłużenie terminu.

 10. Wypożyczone książki należy szanować.

 11. Przed wypożyczeniem należy książkę obejrzeć i zgłosić bibliotekarzowi zauważone uszkodzenia.

 12. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów użytkownik jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez nauczyciela-bibliotekarza.

 13. Pod koniec roku szkolnego rozpoczyna się okres zwrotu wypożyczonych książek i wszyscy czytelnicy są zobowiązani do przestrzegania podanego przez bibliotekarza terminu zwrotu.

 14. Książki można wypożyczać na okres wakacji po uzyskaniu zgody przez bibliotekarza i uzgodnieniu daty zwrotu.

 15. Każdy czytelnik może współtworzyć bibliotekę przynosząc książki, które chciałby podarować bibliotece.

 16. Każdy czytelnik jest zobowiązany zaznajomić się z regulaminem biblioteki.

 

Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za księgozbiór

Imię i Nazwisko : Agnieszka Lonska

Telefon : 0645 56 81 00

E-mail : info@osstoja.nl

 

 
 

 
 
 
 
 
 
    


 
 
    

Działalność szkoły jest w roku 2020 jest dofinansowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska z środków polonijnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
 
Jesteśmy szkołą członkowską Forum Polskich Szkół w Holandii, oświatowej organizacji parasolowej zrzeszającej szkoły polonijne.