OSStoja

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

Poolse Cultureel- Educatieve Vereniging

Wierszowisko
13-03-2011


strona Wierszowiska

Było bardzo fajnie. Mieliśmy pomalowane koszulki w kolorowe literki. Na koniec dostaliśmy dużo braw. Występ się udał!
Ernest Bragt, grupa 2 
 

 
 
 
 
 
 
    


 
 
  
"Działalność szkoły jest wspierana przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach projektu Szkoła.PL-2018, współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku".
 
Jesteśmy szkołą członkowską Forum Polskich Szkół w Holandii, oświatowej organizacji parasolowej zrzeszającej szkoły polonijne.