OSStoja

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

Poolse Cultureel- Educatieve Vereniging

Wierszowisko
13-03-2011


strona Wierszowiska

Było bardzo fajnie. Mieliśmy pomalowane koszulki w kolorowe literki. Na koniec dostaliśmy dużo braw. Występ się udał!
Ernest Bragt, grupa 2 
 

 
 
 
 
 
 
    


 
 
    

Działalność szkoły jest w roku 2020 jest dofinansowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska z środków polonijnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
 
Jesteśmy szkołą członkowską Forum Polskich Szkół w Holandii, oświatowej organizacji parasolowej zrzeszającej szkoły polonijne.