OSStoja

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe

Poolse Cultureel- Educatieve Vereniging

   Aktualności
Przyjmujemy zapisy do:


Polskiej Szkoły w Oss dla dzieci od 4 do 14 roku życia

Klubu Malucha dla dzieci do 4 roku życia

na Kursy języka niderlandzkiego dla dorosłych szczegóły w zakładce KURSY
 
 
W kalendarzu terminy spotkań w tym roku. 
 
 
 
 
 

 

Zasady konkursu plastycznego "Polska Gwiazdka"

§ 1

Organizatorem konkursu plastycznego „Polska Gwiazdka", zwanego dalej konkursem jest Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „OSStoja”, zwane dalej Organizatorem.

§ 2

Temat konkursu: „Moja Polska Gwiazdka".

§ 2

Interpretacja tematu dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.

§ 4

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.osstoja.nl

Osobą kontaktową jest Agnieszka Lonska, info@osstoja.nl

§ 5

Uczestnicy

W konkursie mogą brać udział dzieci i dorośli, bez ograniczeń wiekowych, zamieszkali w Holandii. Konkurs przeznaczony jest zarówno dla dzieci jak i dorosłych.

§ 6

Warunki uczestnictwa

Uczestnicy konkursu wykonują dowolną ilość prac w formacie A4 wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.).  Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora wraz z datą urodzenia, adres mailowy, tytuł pracy.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w internecie.

Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody.

 Poprzez podanie danych osobowych uczestnik i reprezentowana przez niego instytucja wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska na świątecznych kartkach pocztowych wydanych przez stowarzyszenie „OSStoja”. Administatorem danych jest wyłącznie stowarzyszenie Osstoja.

§ 7

Termin i warunki dostarczenia prac:

Prace należy przesłać pocztą na adres 

Stowarzyszenie Osstoja, Patrijsstraat 37, 6658GB Beneden Leeuwen lub dostarczyć do siedziby szkoły w Oss.

 

W terminie do 1.12. 2018

Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą odsyłane.

§ 8

Zasady przyznawania nagród

O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu przez Organizatora jury konkursu.

Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez jury.

Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze co najmniej 3 prace, które zostaną nagrodzone.

Decyzja jury  jest ostateczna i nieodwołalna.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród droga mailową

Wszystkie prace nadesłane na konkurs wezmą udział w wystawie prac, która odbędzie się 15.12.2018 

w czasie świątecznego spotkania organizowanego przez Stowarzyszenie „OSStoja” w siedzibie Polskiej Szkoły Sobotniej w Oss.

Nagrody zostaną wręczone 15 grudnia lub przesłane pocztą w grudniu 2018 roku.

 
 

  
 
 

 

 
Zapraszamy serdecznie do Polskiej Szkoły w Oss. Zapisy prowadzimy cały rok, dzieci mogą rozpocząć naukę w dowolnym momencie.

W roku 2018/2019 prowadzimy:

Klub Malucha, 10.00-12.00, opiekun Agnieszka Damps, dla dzieci w wieku 1-4 lata (do czasu 4 urodzin)
 

Grupy szkolne:
 
grupa 1/2 (dla dzieci po ukończeniu 4 roku życia) roczniki 2012-2013 i/lub dzieci z grupy 1 i 2 holenderskich szkół opiekun grupy Marzena Stolska

grupa 3- roczniki 2010-2011- dzieci z grupy 3 holenderskiej szkoły opiekun grupy Basia van Dommelen

grupa 4/5- roczniki 2009-2010, dzieci z grupy 4 i 5 holenderskiej szkoły, opiekun grupy Magda Obadowska oraz Kamila Batorska

grupa 6/7- roczniki 2007-2008, dzieci z grup 6 i 7 holenderskiej szkoły, opiekun grupy Agnieszka Jasik

grupa 8 plus, roczniki 2006, 2005, 2004 dla uczniów grup 7, 8 i szkół średnich w holenderskich szkołach opiekun grupy Kasia Jaskólska

 

 
  Szkoła prowadzi zajęcia uzupełniające, z języka polskiego, wiedzy o Polsce, historii i geografii Polski. Zajęcia odbywają się w soboty, w godzinach 10.00-13.00 dwa razy w miesiącu. Uczniowie otrzymują legitymację dla uczniów polonijnych uprawniającą do zniżek w Polsce. Program nauczania dostosowany jest do dzieci dwujęzycznych, które dzięki szkole w ciekawy, atrakcyjny sposób poznają polską kulturę, uczą się czytać i pisać w języku polskim. Towarzystwo polskojęzycznych rówieśników, dodatkowe imprezy, konkursy i zabawy sprawiają, że szkoła jest miejscem przyjaznym dzieciom.
 
O zaletach edukacji polonijnej czytaj TUTAJ
 

 
Aktualności i zdjęcia  znajdą Państwo na naszym profilu na facebooku, 
a relacje z naszych spotkań na blogu.

Zapraszamy!
 

Informacje o nowej edycji kursów niderlandzkiego TUTAJ Nowa grupa rusza 1 września 2018.

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
    


 
 
 
Polska Szkoła w Oss jest członkiem Forum Polskich Szkół w Holandii
W roku 2018 działalność szkoły została dofinansowana przez Fundację Edukacja dla Demokracji ze środków Senatu w ramach projektu Szkoła.PL wsparcie funkcjonowania polskich szkół społecznych w Holandii, Iralndii i Francji
 
Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „OSStoja” KvK 17285914