Klub Malucha przy Polskiej Szkole Sobotniej w Oss jest miejscem dla dzieci w wieku od 0 do 4 lat, które uczestniczą w zajęciach razem ze swoim rodzicem/opiekunem.

Dzieci uczęszczające do Klubu spotykają się tu ze sobą podczas spontanicznej i zorganizowanej zabawy bez konieczności rozstawania się ze swym rodzicem. Co ważne dla nas, Polaków mieszkających w Holandii, dziecko poprzez uczestnictwo w spotkaniach w Klubie ma szansę na kontakt z żywym językiem polskim, naukę tradycyjnych polskich zabaw, piosenek, poznanie rówieśników również wychowywanych w dwujęzyczności.

Każde spotkanie w Klubie Malucha przebiega według stałego schematu, który pozwala dzieciom szybciej poczuć się w Klubie bezpiecznie. Jest więc czas na zabawę dowolną, czas na zabawę pod okiem nauczycieli lub chętnych rodziców. 

Proponujemy dzieciom różne formy aktywności ruchowych, zabawy tematyczne, zabawy muzyczne, ćwiczenia logopedyczne, zajęcia plastyczne, naukę polskich piosenek i zabaw grupowych. Jest również czas na głośne czytanie. 

Dzieci wraz z rodzicami mają również możliwość wypożyczenia książek z naszej biblioteki.

Zajęcia są dostosowane do wieku dzieci, ich możliwości rozwojowych, a także uwzględniają specyfikę wychowania dwujęzycznego. 

Organizujemy także imprezy wspólne dla wszystkich dzieci z Klubu Malucha i Polskiej Szkoły. Są to m.in zabawa karnawałowa, Festyn Wakacyjny/Dzień Dziecka, spotkania świąteczne, Pierwszy Dzień Wiosny, Dzień Biało-Czerwony. 

Klub tworzą rodzice i ich dzieci, więc w dużej mierze to od rodziców zależy, jak będzie on wyglądał. Liczymy na aktywny udział rodziców w zajęciach, na zaangażowanie i zabawę wraz z dziećmi. Chętnie korzystamy z pomocy rodziców przy przygotowaniu sali do zabaw, okresowym czyszczeniu zabawek oraz porządkowaniu sali po zajęciach.

Zajęcia w Klubie Malucha rozpoczynają się o godzinie 10:00 i trwają do godziny 12:00 Spotykamy się 2 razy w miesiącu, w soboty. Aktualny rozkład zajęć można znaleźć w kalendarzu.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zapisaniem dziecka do Klubu Malucha, bardzo prosimy o skontaktowanie się z nami elektronicznie wysyłając emaila na adres info@osstoja.nl lub telefonicznie - Agnieszka Lonska 0645568100