Rodzice często czują się oderwani od edukacji swoich dzieci, niezdolni do wniesienia znaczącego wkładu w środowisko szkolne i procesy decyzyjne.

Bez zaangażowania rodziców szkoła traci cenne wsparcie, zasoby i zróżnicowaną perspektywę, które mogą znacznie poprawić jakość edukacji.

Dołącz do Rady Rodziców w swojej szkole polonijnej i stań się aktywnym uczestnikiem edukacji swojego dziecka. Rodzice i nauczyciele mogą wspólnie pracować, aby zapewnić uczniom jak najlepsze wrażenia edukacyjne. Zaangażuj się już dziś i zmień przyszłość edukacji swojego dziecka!