Nasza szkoła

Polska Szkoła w Oss


Polska Szkoła Sobotnia w Oss jest miejscem dla wszystkich dzieci, które chcą się uczyć języka polskiego, poznawać polską historię i geografię.

 

Celem szkoły jest nauka czytania i pisania w języku polskim, poznawanie dziedzictwa kultury polskiej, stwarzanie możliwości czynnego udziału w kultywowaniu tradycji i obyczajów, uświadomienie potrzeby integracji międzynarodowej. Ambicją szkoły jest pokazanie wychodzącym w życie pokoleniom, jak ważne są ich korzenie, przeszłość, historia, rodzinna tradycja i kultura oraz szacunek dla wartości innych narodów.


Szkoła

Klub

malucha

zabawy ruchowe

zajęcia plastyczne


zabawy muzyczne

naukę polskich piosenek


ćwiczenia logopedyczne

zabaw grupowe


Klub Malucha przy Polskiej Szkole Sobotniej w Oss jest miejscem dla dzieci w wieku od 0 do 4 lat. Dzieci uczęszczające do Klubu spotykają się tu ze sobą podczas spontanicznej i zorganizowanej zabawy bez konieczności rozstawania się ze swym rodzicem. Co ważne dla nas, Polaków mieszkających w Holandii, dziecko poprzez uczestnictwo w spotkaniach w Klubie ma szansę na kontakt z żywym językiem polskim, naukę tradycyjnych polskich zabaw, piosenek, poznanie rówieśników również wychowywanych w dwujęzyczności.

Klub Malucha

 

Napisz do Nas


Chcesz dowiedzieć się więcej o Osstoja, nawiązać współpracę, posyłać dzieci do szkoły?