Jesteśmy szkołą członkowską Forum Polskich Szkół w Holandii, oświatowej organizacji parasolowej zrzeszającej szkoły polonijne.

Informujemy, że nasza organizacja otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.