Uczestnictwo w Stowarzyszeniu Osstoja jest dobrowolne. Członkostwo trwa rok kalendarzowy (bez względu na miesiąc zapisania się) i automatycznie zostaje przedłużone na kolejny rok o ile nie zostanie pisemnie wypowiedziane. Szczegóły uczestnictwa w Stowarzyszeniu określa Statut i Regulamin Stowarzyszenia. 

Aby zapisać się do Stowarzyszenia OSStoja należy wypełnić deklaracje członkowską, wysłać ją na adres Stowarzyszenia oraz uiścić opłatę członkowską. 

Członkowie Stowarzyszenia OSStoja mają następujące przywileje:

  • Pierwszeństwo udziału w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach i/lub niższe ceny wejściówek na płatne imprezy organizowane przez Stowarzyszenie;
  • Możliwość korzystania z biblioteki i wideoteki funkcjonującej przy Polskiej Szkole w Oss;
  • Bezpłatne lub tańsze konsultacje w ramach organizowanych przez OSStoja spotkań z ekspertami z różnych dziedzin (Punkt Informacyjny).
  • Możliwość zakupienia biletów do zoo, parków, muzeów ze zniżką dla członków stowarzyszeń

Planujemy między innymi organizację następujących imprez: 

  • Kiermasz i warsztaty świąteczne
  • Konkursy dla dzieci
  • Zabawę karnawałową dla dzieci
  • Zabawę andrzejkową dla dorosłych 
  • Dzień Dziecka

Opłata członkowska wynosi 20 euro rocznie. Kolejna osoba z rodziny jest zwolniona z opłaty członkowskiej. 

Uzyskane środki są wykorzystywane wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia "OSStoja".

Pracownicy Stowarzyszenia są wolontariuszami i za swoją pracę na rzecz Stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia.